Fundusz Szasta

Fundusz Szasta

Fundusz „Szasta” jest autonomiczną częścią Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Fundusz powstał w celu pomocy chorym, którzy w różnych okolicznościach doznali uszkodzenia mózgu. Działalność Funduszu obejmuje miasto i gminę Biłgoraj.

Celem Funduszu jest:
  • pomoc rodzinom i osobom z uszkodzeniami mózgu,
  • finansowe wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • finansowanie zakupu środków pielęgnacyjnych i higienicznych,
  • zwrot kosztów dojazdu na rehabilitację,
  • w przypadku wyjazdów na rehabilitację poza miejsce zamieszkania zwrot kosztów pobytu dla chorego i jego opiekunów,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego.